Kewajipan Sayang kepada Ayah

  • Dari Abu Dzar ra bahawasanya ia mendengar Rasulullah saw bersabda:

Seseorang yang mengaku bernasab kepada selain ayahnya padahal ia mengetahui tentangnya, maka ia KAFIR. Barangsiapa yang mengaku sesuatu yang bukan miliknya maka ia tidaklah termasuk golongan kami, dan hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk berada di dalam NERAKA. Barangsiapa yang memanggil, (menuduh) seseorang dengan “kafir” atau “musuh Allah” padahal orang itu tidak demikian maka tuduhan itu kembali kepadanya [HR Bukhari dan Muslim]

  • Dari Sai’d Bin Abu Waqqas ra bahawasanya Rasulululla saw bersabda: 

Barangsiapa yang mengaku bernasab bukan kepada bapanya sedang ia tahu ora bahwa orang itu bukan bapanya maka dia HARAM masuk Syurga. [HR Bukhari dan Muslim]

  • Dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw baginda bersabda:

Janganlah kamu sekalian membenci bapamu. Barangsiapa yang membenci bapanya maka dia adalah KAFIR. [HR Bukhari dan Muslim]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *