Prepare for The Khilafah

Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu dan jika Dia mengalahkan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah (menetapkan yang demikian)? Dan (ingatlah), kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu berserah diri. (Ali Imran Ayat 160)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vufobxr36gA

Sesungguhnya Amerika menyerang Iraq dan Afghan bukan kerana minyak, bukan pula kerana isu penggunaan matawang Euro. Tetapi ia adalah peperangan bagi menghalang bangkitnya Khilafah yang akan menjadi negara super power yang akan menundukkan kekuasaan mereka, sebagaimana yang telah kita saksikan dari tinta sejarah kaum muslimin yang agung….

Semoga perjuangan ini diberi kemenangan….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *