Syiekh Atha Khalil Bin Ahmad Abdul Qadir Al-Khatib Abu Ar Rasytah

Pada tanggal 11 Safar 1424H bersamaan 13 April 2003, ketua Dewan Mazhalim Hizb Tahrir telah mengumumkan pemilihan Alim al-Usul (Ahli Usul Fiq) Atha Abu Ar Rasytah (Abu Yasin) sebagai Amir (ketua) Hizb Tahrir yang ketiga. Melalui kepimpinannya, diharapkan dapat membawa Hizb Tahrir untuk meraih pertolongan Allah SWT. Hal itu kerana beliau memiliki perhatian yang luar biasa terhadap dakwah. Beliau juga melakukan pengurusan yang baik dalam aktiviti dakwah serta memanfaatkan potensi para syabab (pemuda-pemudi) Hizb Tahrir dengan semaksimum mungkin.

Nama penuh Amir Hizb Tahri yang ketiga ini ialah: Atha Khalil Bin Ahmad Abdul Qadir Al-Khatib Abu Ar Rasytah. Menurut informasi yang paling kuat, beliau dilahirkan pada tahun 1362H atau 1943M. Beliau berasal dari keluarga yang menitik-beratkan ilmu agama seperti masyarakat umum yang lain. Beliau dilahirkan di kampung kecil Ra’na yang termasuk di dalam wilayah al-Khalil, Palestine. Ketika masih kecil, beliau menyaksikan dan merasakan bencana ke atas Palestine serta penaklukan Yahudi ke atas tanah suci itu pada tahun 1948M, yang terjadi hasil dari dokongan British serta pengkhianatan para penguasa kaum muslimin di negara Arab. Kemudian beliau dan ahli keluarganya berpindah ke kem penempatan berdekatan al-Khalil. 

PENDIDIKAN DAN BIDANG ILMU

Beliau menghabiskan pendidikan awal dan menengah di kem penempatan. Kemudian menyambung ijazah Tanawiyah al-Ula (menurut status Jordan) dari madrasah al-Husain Bin Ali ats-Tsanawiyah di al -Khalil pada 1959M. Seterusnya beliau memperoleh ijazah ats-Tsanawiyah al-Amah (menurut pendidikan Mesir) pada tahun 1960M di Madrash al-Ibrahimiyah di al-Quds asy-Syarif. Setelah itu beliau menyambung pengajian di Universiti Cairo, pada 1960-1961 dalam bidang kejuruteraan. Beliau memperoleh ijazah pada tahun 1966 dalam bidang kejuruteraan Civil pada 1966M. Setelah lulus dari Cairo, beliau bekerja sebagai jurutera di beberapa negara arab. Beliau memiliki karya dalam bidang kejuruteraan sicil iaitu “Al-Wasith fi Hisab al-Kamiyat wa Muraqabah al-Mabani wa ath-Thuruq (method pengiraan kuantitatif dan kawalan bangunan dan jalan). 

Beliau bergabung dengan Hizb Tahrir semasa pendidikan menengah sekitar pertengahan tahun 1950-an. Dalam perjalanan di Jalan Allah, beliau pernah dipenjara beberapa kali di penjara-penjara para penguasa zalim seperti di Saudi, Libya, Iraq dan Jordan. Beliau terus menjadi pengembang dakwah dalam Hizb Tahrir dalam seluruh tingkatan administrasi dan organisasi iaitu sebagai daris, anggota, musrif, naqib mahaliah, anggota wilayah, mu’tamad, jurucakap rasmi dan anggota maktab al-Amir. Sejak 11 Safar 1424H bersamaan 13 April 2003M, dengan izin Allah, beliau terpilih untuk memikul tampuk kepimpinan Hizb Tahrir. Beliau sentiasa memohon kepada Allah agar diberi pertolongan kepadanya untuk mengembang amanah yang besar ini.

PENULISAN DAN KARYA

1. Tafsir surah al Baqarah dengan judul At-Taysir fi Usul at-Tafsir: (Pokok-pokok tafsir praktis surah Al Baqarah)
2. Kajian dalam Usul Fiq berjudul Taysir al-Wusul ila al-Usul (Cara mudah menguasai Usul Fiq) 
3. Sejumlah buku kecil:
a. Al-Azmat al-Iqtisadiyah: Waqi’uha wa Mu’alajatuha min Wijhah Nazri al-Islam (Krisis Ekonomi: realiti dan Penyelesaiannya menurut pandangan Islam)
b. Al-Ghazwah as-Salibiyah al-Jadidah fi al-Jazirah wa al-Khalij (Perang Salib baru di Jazirah Arab dan Teluk)
c. Siyasah at-Tashni’ wa Bina ad-Daulah Sina’iyan (Politik Industrialisasi dan Pembangunan Negara Industri)

Hizb Tahrir semasa kepimpinannya (hingga sekarang), juga telah mengeluarkan sejumlah buku:

1. Min Muqawimat an-Nafsiah al Islamiah (Pilar-pilar pengukuh nafsiah Islamiah)
2. Qadhaya Siyasah Bilad al-Muslimin al-Muthallah (Masalah masalah politik negeri kaum muslim yang terjajah)
3. Revisi dan perluasan atas buku Mafahim Siyasiyah li Hizb Tahrir Konsep-konseo politik Hizb Tahrir)
4. Usus at-Ta’lim al-Manhaji fi Daulah al-Khilafah (Asas-asas program pendidikan dalam dawlah Khilafah)
5. Ajhizah ad-Daulah al-Khilafah fi al-Hukm wa al-Idarah (Struktur Negara Khilafah dari sudut Pemerintahan dan Administrasi).
6. Revisi dan penyempurnaan kitab Muqaddimah ad-Dustur (Pengenalan Perlembagaan).

       Rujukan: Artikel keluaran Hizb Tahrir Malaysia dan diedar ke seluruh Malaysia (2013)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *