KHILAFAH FOR ALL

“Sekali-kali tidak akan redha orang-orang Yahudi dan Nasrani sehinggalah kamu mengikut jalan-jalan hidup mereka.” (Al Baqarah: 120)

Ayat ini sering digunakan oleh puak anti-Islam untuk mempropagandakan Islam sebagai agama yang jahat, zalim, memusuhi kaum yahudi dan kristian, walhal mereka lupa minoriti yahudi dan kristian hidup dengan selamat bernaung di bawah kekuasaan Islam selama lebih 1000 tahun. Tidak pernah tercatat pembunuhan, pembantaian etnik dilakukan oleh para khalifah Islam bahkan sejarah mencatatkan puak yahudi dan nasrani pernah memberi bantuan mempertahankan dawlah dari serangan puak tentera salib sewaktu perang salib. Komposisi minoriti non-muslim kekal utuh sekalipun mereka bernaung dibawah naungan kekuasaan Islam ribuan tahun lamanya!!!!

Ahlu zimmah wajib membayar jizyah kepada Dawlah Islam. Jizyah dipungut dari ahlu zimmah yang lelaki, baligh dan mampu. Jizyah tidak diambil dari anak-anak, perempuan dan orang yang tidak mampu. Abu Ubaid meriwayatkan bahawa Umar r.a. pernah mengutus surat kepada Amir al-Ajnad bahawa jizyah tidak diwajibkan atas perempuan, anak-anak dan orang yang belum baligh. Bahkan, bagi yang tidak mampu, mungkin kerana sudah tua atau cacat, bukan sahaja tidak wajib membayar jizyah, sebaliknya menjadi kewajiban bagi Negara Islam (Baitul Mal) untuk membantu mereka pula.

Ahlu zimmah tidak boleh dipaksa meninggalkan agama mereka untuk masuk Islam. Rasulullah SAW telah menulis surat untuk penduduk Yemen (yang berbunyi),

“Siapa jua yang beragama Yahudi atau Nasara, dia tidak boleh dipaksa meninggalkan agamanya dan wajib ke atasnya jizyah” [HR Abu Ubaid].

Hukum ini juga berlaku untuk orang kafir secara umumnya yang bukan Yahudi atau Nasara. Dengan demikian, ahlu zimmah dibebaskan menganut akidah mereka dan menjalankan ibadah menurut keyakinan mereka.

Allahualam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *