Bagaimana menegakkan Khilafah di luar sistem demokrasi?

Berikut adalah beberapa marhalah (tahapan) yang diringkaskan untuk memudahkan kefahaman:
1. Takatul hizby (marhalatu at-tasqif)- Pembentukan kelompok politik yang bergerak di tengah umat menyampaikan ideology Islam (kerja politik merupakan amal jamaie) dan pengkaderan anggota parti yang bersedia menunaikan kewajipan dakwah.
2. Dharbul a’laqat( marhalatu at-tafaul ma’a al-ummah) – Berinteraksi dengan umat dan memutuskan wala kepada sistem kufur
3. Kifahu siyasi- Pertarungan politik di mana ideology politik pasti dicabar, ditentang oleh musuh dari segenap penjuru termasuk juga tentangan dari kaum muslimin sendiri kerana tidak faham, mahupun kerana kemunafiqan.
4. Thalab an nusrah- Mendapatkan dokongan angkatan bersenjata bagi menjamin sustainability kerajaan Islam yang akan dibentuk (rujuk baiatul Aqabah)
5. Istilamu al-hukmi – menerapkan Islam secara kaffah dan menyebarluas Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *