Sekilas Mengenai Hukum Pengelolaan Tanah & Hutan Dalam Islam

Pemilikan:

1. Kerajaan (Khilafah) tidak berhak ke atas seluruh tanah dalam wilayah daulah Islam, melainkan sebahagian yang dirizabkan sebagai hak milik negara.

2. Sesiapa yang mengelola, menghidupkan tanah yang mati (ihya’ al-mawat), dia paling berhak memiliki tanah berdasarkan dalil:

 Siapa saja yang menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya” [HR al-Bukhari].

“Siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah, yang bukan milik
orang lain, maka dialah yang paling berhak [HR Bukhari]

 “Siapa saja yang memagari sebidang tanah (kosong)
dengan pagar, maka tanah itu menjadi miliknya. [HR Abu Dawud]

Tanah mati di sini bermaksud tanah yang memang diketahui tidak bertuan lagi tidak produktif, atau tanah yang sebelumnya bertuan, tetapi telah dibiarkan (tidak diusahakan) oleh pemiliknya lebih dari tiga tahun. Tanah mati dikenalpasti melalui tiadanya tandatanda yang ia dimiliki oleh sesiapa seperti tiadanya apa-apa tanaman, kolam buatan, perigi, bangunan, pagar, batu sempadan dan lain-lain tanda yang seumpamanya.

3. Hak mengelola tanah ini mutlak bagi warganegara sama ada muslim atau non-muslim, dan mereka tidak memerlukan izin pemerintah untuk mendapatkan hak pemilikan bagi tanah yang dikelola, sebatas kemampuan mereka mengusakannya. Sekiranya keupayaan mereka usahakan cuma satu ekar, sekalipun mereka memagari tanah seluas 10 ekar, maka bahagian lain selain yang diusahakan itu tidak sah menjadi milik mereka.

4. Sekiranya tanah yang diambil itu tidak diusahakan selama tiga tahun bertut-turut, maka kerajaan berhak mengambil alih berdasarkan ijtihad Umar Al Khattab RA yang kemudian disepakati (ijmak) oleh para sahabat. Umar menyatakan:

Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang dipagarinya itu) setelah (membiarkannya) selama tiga tahun

5. Dari sini kita dapat fahami bahawa sekiranya orang asli di Kelantan atau siapa sahaja dan di mana sahaja, yang telah melakukan ihya’ al-mawat, maka tanah tersebut merupakan miliknya secara sah dan tiada siapa pun, termasuk kerajaan yang boleh merampasnya sesuka hati.

Pengelolaan Hutan Menurut Islam:

1. Hutan (al-ghabat) termasuk dalam kategori al-milkiyyah al-ammah (kepemilikan umum), bukan kepemilikan individu atau negara. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi s.a.w,

 “Kaum Muslimin bersyarikat (berkongsi) dalam tiga hal (iaitu) air, padang
ragut dan api” [HR Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah]. 

Hadis ini menunjukkan bahawa tiga perkara tersebut adalah milik umum, kerana sama-sama mempunyai sifat tertentu sebagai illat (alasan penetapan hukum), yakni menjadi keperluan hidup orang ramai (min marafiq al-jama’ah) dan hutan merupakan salah satu perkara yang diqiyaskan kepada tiga perkara di atas berdasarkan sifatnya yang sama. Oleh itu, haram hukumnya bagi sesebuah kerajaan atau individu untuk menjadikan hutan sebagai miliknya dan mengaut hasil daripadanya.

2. Ada dua cara pemuafakatan dalam pemilikan umum iaitu:

  • Perkara yang mudah dimanfaatkan secara langsung seperti jalan raya, sungai, laut dan padang ragut, rakyat berhak memanfaatkannya secara terus, selama tidak menimbulkan dharar (bahaya) atau menghalang orang lain dari memanfaatkannya.
  • Pemilikan umum yang memerlukan kepakaran khusus dan infrastruktur, seperti pernggalian minyak, balak dan perlombongan emas, negara lah yang wajib menguruskannya bagi kemaslahatan bersama, dan bukan pula diserahkan kepada syarikat atau individu untuk mengaut keuntungan.

3. Segala hasil hutan seperti balak, wajib dimasukkan ke dalam Baitul Mal, untuk kegunaan umum.

4. Negara berhak melakukan hima (reserve), berdasarkan keperluan tertentu. Contohnya, jika ada sebahagian hutan dihimakan untuk tujuan jihad, maka segala hasil dari hutan itu, akan disalurkan khusus untuk menampung keperluan jihad semata-mata. 
5. Negara wajib melakukan pengawasan (monitoring) dan tinjauan (patrolling). Fungsi ini dijalankan oleh lembaga pengadilan iaitu Muhtasib (Qadhi Hisbah) yang tugas pokoknya adalah menjaga terpeliharanya hak-hak masyarakat secara umum, termasuk hutan. Muhtasib akan menangani kes-kes pembalakan liar, pencurian kayu balak, pembakaran dan perosakan hutan, penebangan melebihi batas, pemburuan yang dilarang oleh negara dan sebagainya. Qadhi Hisbah akan bertugas dengan disertai oleh sepasukan polis dan beliau berhak menjatuhkan hukum (ta’zir) di lapangan pada waktuitu juga, terhadap sebarang kesalahan setelah ditangkap “red handed” ketika melakukan kesalahan.

Adaptasi dari: 

-Hizbut Tahrir Malaysia: Sautun Nahdah 489, 29 December 2016-

Perbincangan Hukum Berkenaan Simpanan Emas

Alhamdulillah, semakin ramai yang peka tentang kepentingan menyimpan, dan melindungi nilai simpanan dengan menyimpan emas.
Akaun Simpanan Emas Public Gold merupakan salah satu kaedah menyimpan “self service” yang sangat practical. Dengan menjadi agent, dapat pula incentive 1% dari Public Gold bagi setiap pembelian front line.
Namun perlu diteliti hukum syarak berkaitan transaksi jual beli kerana emas merupakan antara barang ribawi berdasarkan hadis:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587)
Antara syarat jual beli emas:
1. Akad yang sah
2. Pembayaran tunai (bukan hutang)
3. Transaksi berlaku sekaligus dalam satu majlis
4. Emas wujud dalam bentuk fizikal
Dalam PG, transaksi hanya berlaku sesudah pembayaran PENUH diterima, dan emas terus diterima dalam bentuk fizikal. Menjadi perbahasan ialah kerana emas fizikal yang dimaksudkan berada dalam safe box Public Gold dan bukan diterima pembeli secara langsung, dan ia memerlukan masa untuk sampai ke tangan pembeli dengan kos penghantaran. Pembeli juga boleh memilih membeli gold bar secara cash di 18 cawangan Public Gold, ataupun di mana-mana Pejabat Pos berhampiran yang menjadi agent Public Gold.
Konsep jual beli “remote” semacam ini diterima syarak berdasarkan pemindahan hak milik sudahpun berlaku apabila bayaran ditunaikan. Walaupun barang bukan berada di tangan, ia adalah barang fizikal yang wujud dan boleh diambil jika pembeli mengambilnya. Dalam trading, pembeli membeli seratus tan kurma, pembeli tak semestinya berada di atas bulk carrier untuk melakukan jual beli. Pembeli cuma melakukan transaksi dengan pembekal di satu lokasi lain, melakukan pembayaran tunai kepada pembekal di lokasi lain.
Waqi’ (realiti) akad dalam satu majlis di sini berlaku secara virtual pada nilai barangan yang nyata. Ia menjadi bathil apabila produk yang dibeli tidak wujud, atau bayaran dilakukan secara hutang.
Isu berbangkit berkenaan “money floating” menyebabkan timbul kegusaran berkenaan status transaksi tunai yang berlaku. Saya sarankan, guna “instant transfer” atau cash deposit kerana pemindahan wang berlaku secara terus, dan bukan tertangguh. Sekiranya bayaran secara tangguh berlaku, pandangan lebih kuat ialah, berlaku riba’ di situ, walaupun ada pandangan menyatakan, floating itu sah kerana duit sudah dibayar. Ini kerana, dalam kondisi floating, pihak pembayar boleh memberhentikan transaksi, yang menyebabkan penangguhan berlaku.
Berkenaan penggunaan bank guarantee, bank draft, cek dan lain-lain seperti pembelian minyak mentah, kapal terbang, waste heat boiler, pelantar minyak dan produk lain yang tidak termasuk sebagai produk ribawi, transaksi hutang atau bayar ansur adalah dibolehkan sesuai dengan akad jual-beli biasa yang memenuhi kehendak syarak.
Terbuka kepada perbahasan ilmiah, saya mengupas dengan pengkajian sendiri yang terhad. Mudah-mudahan ada penjelasan yang lebih memuaskan dalam hal ini.
Sabri Yaacob
PG 0085230

Kenapa Syria?

Soalan dari saudara Kamarulzaman Mat Jusof: Kenapa Russia dan Amerika sanggup bergabung untuk perang di Syria? Apakah sebab minyak atau sumber lain?

JAWAPAN:
Amerika tidak perlu bergabung dengan musuh tradisinya kalau sekadar untuk mengejar minyak. Hampir seluruh hasil “emas hitam” yang ada di merata ceruk dunia sudahpun dikuasai Amerika melalui agent mereka.

Russia juga tidak memerlukan sekutu untuk berperang apalagi berperang menghadapi pejuang berupa militant yang serba serbi kekurangan di medan perang.
Kedua kuasa besar ini, ditambah dengan kehadiran China, Turki, dan Iran berkerumun di bumi yang penuh berkat di Syria kerana di situ, muncul potensi yang sangat besar untuk tegaknya kembali KHILAFAH.
Mereka sememangnya sedar, munculnya Khilafah ke posisi politik dunia akan menjadi penamat bagi kekuasaan dan cengkaman mereka ke atas dunia.

SOALAN: Siapa akan jadi khalifah? Apa wataknya? Macam mana nak muncul khilafah kalau orangnya pun tak diketahui?

JAWAPAN:
KHILAFAH itu sebuah sistem. Ia bukan persoalan watak individu. Kalau orang Malaysia mahukan ketua mereka jadi khalifah, orang Sudan, orang Afghanistan, orang Indonesia, orang dari pelbagai belahan dunia akan buat tuntutan yang sama. Persoalan calon langsung tidak penting buat masa ini. Persoalan yang paling vital ialah, sistem ini diwajibkan oleh Allah untuk menzahirkan Islam sebagai ad deen yang mengatur seluruh kehidupan manusia.

Revolusi di Syria menyaksikan penduduk Syria berikrar untuk menegakkan Khilafah. Pihak musuh memunculkan ISIS, yang sekarang ni dinamakan pula sebagai DAESH, mempropagandakan kisah kekejaman puak ini seolah-olah ini ancaman global yang sangat dahsyat, boleh membunuh seluruh makhluk bernyawa. Mereka benar-benar mahu, imej khilafah ini dibunuh sebelum kemunculannya melalui proaganda jahat ini. ISIS adalah khilafah versi Amerika yang sebelum ini dipertontonkan dalam filem Hollywood.

Hakikatnya, Khilafah adalah sistem yang Allah turunkan, ia sistem yang para sabahat radhiallahuanhum berijmak sebagai kewajipan, dan diteruskan para khalifah kemudiannya sehingga agama Allah tersebar ke merata penjuru dunia, dan kita hari ini menjadi seorang Islam.

Mengsakralkan Ilmu

Akal manusia terbatas, hanya mampu memahami sesuatu maklumat dengan pencerapan realiti melalui pancaindera, memproses maklumat dengan otak, dan mempunyai maklumat awal tentang apa yang dicerap.Cuba bayangkan, seorang yang hidup 2000 tahun lalu, bila dia tengok sebuah bom nuklear. Dia mungkin memberi pelbagai anggapan sendiri berkenaan bom itu. Boleh jadi dianggap sebagai penggiling, atau mungkin juga tempat duduk, atau sekadar hiasan di halaman rumah.Tanpa maklumat awal, manusia tidak mampu mendapat pemahaman yang tepat tentang sesuatu. Tanpa maklumat awal, manusia tidak mampu memproses sebarang maklumat, sekalipun dikurniakan akal yang cerdas dan pancaindera yang sempurna. Manusia boleh memeroleh dengan pengkajian. Ada orang kaji sifat manusia berdasarkan pemerhatian ke atas realiti, lalu membuat kesimpulan dan teori. Ini berlaku dalam bidang sains dan non-science. Bezanya, dalam sains, eksperimen yang sama, dengan kawalan yang sama menghasilkan hasil yang sama dalam kebarangkalian yang tinggi (uncertainties), sedangkan dalam non-science, ia tidak begitu. Ilmu psychology, pedagogy (pendidikan) dan sociology merupakan ilmu dari cerapan yang sangat terbatas dan abstrak.Namun, ilmu non-science ini disakralkan oleh para pengkagum, kerana penemuan-penemuan kajian dalam bidang ini berjaya mengungkapkan pelbagai realiti, mengakibatkan umat Islam turut terpesona dan mencari-cari kaedah penyelesaian dalam permasalahan hidup mereka dengan penyelesaian dari ilmu ini, dan meninggalkan penyelesaian dari Al Quran dan Sunnah.Bahkan lebih jauh, ada di kalangan umat Islam yang menentang apa-apa yang bertentangan dengan apa yang diungkapkan melalui ilmu tersebut. Contohnya, masalah homosex dikategorikan sebagai masalah psycology, bukan sebagai masalah perlanggaran hukum syarak. Maka, pelaku tabiat keji ini dianggap sebagai “pesakit” dan bukan “pesalah jenayah”. Masalah akan lebih ketara apabila terdapat teori-teori dalam lapangan ilmu ini yang membentuk pola pemikiran yang rosak, serta memberi kaedah penyelesaian yang juga merosakkan. Kita tidak hairan kenapa pelacuran dianggap sebagai industri, semata-mata kerana mahu menetapkan “kawalan” ke atas jenayah rogol, atau sistem ekonomi yang menindas, dari cerapan sociology yang sangat bohong (KDN dan pelbagai jenis data yang tidak membei gambaran sebenar realiti).Adaptasi dari: Daulah Islam, Taqiyuddin An-Nabhani