Pastikan Minimum 1 Gram

Untuk pembelian emas ke akaun GAP, bayaran boleh dilakukan melalui online transfer ataupun ATM transfer. Ia lebih sesuai berbanding deposit memandangkan note kecil tidak diterima oleh CDM. Harga emas hari ini RM 193, jumlah RM 3 itu memberi masalah kerana emas fizikal hanya dalam bentuk 1 gram sebagai unit terkecil. (Berdasarkan harga hari ini, RM 3 akan jadi 0.0155 g emas). Kita tidak mahu berat dalam bentuk perpuluhan dalam transaksi jual beli emas, iaitu item ribawi yang wajib dilakukan dalam bentuk fizikal yang boleh dipegang, diambil, dirasa.
.
Setiap gram emas dalam akaun GAP boleh dikeluarkan oleh pemilik sehingga unit terkecil 1 gram. Bagi memelihara transaksi yang dilakukan dari unsur yang haram, pastikan unit belian dalam bentuk 1 gram sebagai minimum.
.
Emas fizikal diterima dan terus disimpan dalam GAP account sebaik sahaja pembayaran disahkan. Tidak ada transaksi hutang atau tangguh dalam urusan ini. Islam meletakkan syarat jual beli tunai, maka maksudnya pembeli mesti cukup duit dan penjual mesti ada emas semasa jual beli berlaku.
.
Hanya proses pengesahan bayaran yang mengambil masa kurang 10 minit sekiranya “Q” tidak panjang dan maximum 48 jam hari bekerja. Kebiasaannya, cuma sejam diperlukan untuk pengesahan, manual, dan kurang 5 minit untuk kaedah FPX (online banking). Proses verifikasi ini berlaku sepertimana proses “mengira duit” atau bayaran dari pembeli oleh pihak penjual. Ia adalah sebahagian dari proses jual beli untuk berlaku dan disahkan, bukannya penangguhan.

.
Bila emas dah ada dalam akaun, pemilik boleh keluarkan dari mana-mana 18 cawangan Public Gold di seluruh Negara. Pengeluaran melalui lebh 70 cawangan Ar Rahnu Pos di seluruh Malaysia coming soon, insyallah.

.
Keharaman berlaku apabila penjual yang menjual emas tetapi tidak ada emas fizikal yang dijual, atau pembeli memperoleh emas, tetapi bayaran belum dilangsaikan (kontan).
.
Allahualam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *