Polemik Panggilan Kafir atau Non-Muslim

Dalam memilih penggunaan perkataan, kajian ilmiah dalam jurnal-jurnal komunikasi seperti kajian oleh Duncan, S., Jr. (1969), Adam. K (1972) dan beberapa jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam American Psychological Association merumuskan, pengaruh perkataan terhadap emosi seseorang itu lebih kecil berbanding body language, motion atau intonation yang dipilih ketika seseorang itu berkomunikasi.
.
Sebagai contoh, perkataan lembut seperti “sayang” jika disebut dengan nada yang berbeza, mimik wajah yang berbeza juga memberi kesan psychology yang berbeza kepada penerima maklumat.
.
Perkataan “Kafir” adalah istilah yang Allah Azzawajalla guna di dalam Al Quran merujuk kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Ia menjadi satu celaan pada satu ketika, menjadi kata nama dalam ayat yang lain.
.
Menggunakan perkataan ini untuk mencela adalah wajar dalam kondisi tertentu, tetapi bukan setiap waktu ia merupakan celaan. Kafir dhimmi, yang dijamin kehormatan, harta dan nyawa mereka oleh Islam bukanlah celaan, tetapi pengiktirafan dari Islam terhadap golongan kafir yang wajib dihormati, serta mendapatkan hak yang sama dari Daulah Islam. 
.
“Barang Siapa Menyakiti Kafir Dzimmi, Maka Aku (Rasulullah) Akan Menjadi Lawannya di Hari Kiamat” [HR. Muslim].
.
“Barang Siapa Membunuh Seorang Kafir Dzimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau syurga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun” [HR. An Nasa’i. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih].
.
“Rasulullah saw. mengecam keras pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak” (HR. Bukhari [3014] dan Muslim [1744]).
.
Islam melarang umatnya menyakiti sesiapa tanpa hak. Dalam kes ini, memanggil non-muslim dengan panggilan kafir tidak sesuai sekiranya ia dalam konteks menyakiti mereka. Walaubagaimanapun, penggunaan perkataan kafir dalam merujuk kepada non-muslim juga bukanlah sesuatu yang sentiasa jelek dan menghina dalam konteks merujuk kepada non-muslim.
.
Saya kira, orang Melayu juga tidak selesa sekiranya dipanggil “hey Melayu~!”, begitu juga jika seseorang memanggil non-muslim dengan panggilan “hey kafir”. Gunakan perkataan yang tidak menyakiti, itu lebih baik buat kita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *