Peperangan Melibatkan Rasulullah s.a.w

Sepanjang hayat Nabi Muhammad s.a.w, kaum muslimin terlibat dalam sekurang-kurangnya 29 ghazwah (perang) yang mana sebahagiannya disertai secara langsung oleh baginda dalam pertempuran, ataupun sebagai komander :

 1. Perang Waddan (2 Hijrah).
 2. Perang Bawat (2 Hijrah).
 3. Perang Al-Asherah (2 Hijrah).
 4. Perang Badr (2 Hijrah).
 5. Perang Badr Al-Kubrah (2 Hijrah ).
 6. Peperangan menentang Bani Saleem (2 Hijrah).
 7. Peperangan menentang Bani Qaenaqaa’ (2 Hijrah ).
 8. Perang of Al-Saweeq (2 Hijrah ).
 9. Perang Amr (3 Hijrah).
 10. Perang Bahran (3 Hijrah).
 11. Perang Uhud (3 Hijrah).
 12. Perang menentang Hamraa’ Al-Asad (3 Hijrah).
 13. Perang menentang Bani Al-Nazeer (4 Hijrah).
 14. Perang Al-Reqaa’ (4 Hijrah).
 15. Perang Badr Al-Akherah (4 Hijrah).
 16. Perang Domat-Ul-Gandal (5 Hijrah).
 17. Perang Al-Khandaq (5 Hijrah).
 18. Perang menentang Bani Al-Mustalaq (5 Hijrah).
 19. Perang menentang Bani Qurayzah (5 Hijrah).
 20. Perang menentang Bani Lehyan (6 Hijrah).
 21. Perang Qird (6 Hijrah).
 22. Perang Hudaibiah (6 Hijrah).
 23. Perang Khaibar (7 Hijrah).
 24. Perang Umrat Al-Qadaa’ (7 Hijrah).
 25. Fathul Makkah (8 Hijrah).
 26. Perang Haneen (8 Hijrah).
 27. Perang Al-Taif (8 Hijrah).

Perang Tabuk (9 Hijrah) Terdapat 27 peperangan dari jumlah 29 perang yang berlangsung dengan kehadiran Rasulullah s.a.w. Walaubagaimanapun, hanya 9 daripadanya merupakan peperangan di nama baginda s.a.w sendiri menghunus pedang dan bertarung secara langsung:

 1. Perang Badr (2 Hijrah).
 2. Perang Uhud (3 Hijrah).
 3. Perang Khandaq (5 Hijrah.
 4. Perang menentang Bani Qurayzah (5 Hijrah).
 5. Perang Al-Mustalaq (5 Hijrah).
 6. Perang Khaibar (7 Hijrah).
 7. Fathul Makkah (8 Hijrah).
 8. Perang Haneen (8 Hijrah).

Perang Al-Taif (9 Hijrah).
Walaupun para cendikiawan Islam berbeza pandangan mengenai jumlah sebenar peperangan yang disertai baginda s.a.w, namun sebahagian besar bersetuju bahawa 27 dari peperangan yang dierstai baginda dengan 9 darinya melibatkan baginda secara langsung di dalam pertempuran.

Bassel Elgohary Helal (2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *