Pengganti

Sudah menjadi sunnatullah, aturan wahyu itu untuk mengubah realiti yang rosak menjadi realiti yang Allah kehendaki. Sunnah para nabi terdahulu, mereka mengubah masyarakat bukan sebaliknya mengikut realiti yang ada.


Khilafah bukan sebatas konsep, tetapi ia satu kewajipan.
Imam al-Mawardi, menyatakan, “Menegakkan Imamah (Khilafah) di tengah-tengah umat merupakan kewajiban berdasarkan pada Ijma’ Sahabat. (Imam al-Mawardi, Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, hlm. 5).


Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Muhammad bin ‘Auf bin Sufyan al-Hamashi, menyatakan, “Fitnah akan muncul jika tidak ada imam (khalifah) yang mengatur urusan manusia.” (Abu Ya’la al-Farra’i, Al-Ahkâm as-Sulthâniyah, hlm.19).


Perluasan wilayah, yang disebut futuhat hanyalah salah satu methodology mengembangkan Islam ke seluruh dunia. Khilafah memiliki dasar luar negara yang berpaksi kepada dakwah dan jihad, dalam rangka meninggikan syiar Islam di seluruh dunia. Inilah yang difahami umat terdahulu, hingga kita hari ini menikmati nikmat Islam.

Adapun untuk menggambarkan makna perkataan Khilafah, saya cenderung menggunakan perkataan PENGGANTI urusan pemerintahan dari Rasulullah s.a.w berdasarkan hadis:


“Aku telah mengikuti majlis Abu Hurairah selama lima tahun, pernah aku mendengarnya menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW yang bersabda: ‘Dahulu, Bani Israel dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para Nabi. Setiap kali seorang Nabi meninggal, digantikan dengan Nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada Nabi sesudahku. (tetapi) nanti akan ada ramai Khalifah’. Para sahabat bertanya: ‘Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?’ Baginda menjawab: ‘Penuhilah bai’at yang pertama dan yang pertama itu sahaja. Berikanlah kepada mereka hak mereka, kerana Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka tentang rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka.” [HR Muslim]


Baginda s.a.w menyebut perkataan “KHULAFA” iaitu jamak bagi perkataan Khalifah. Ia sekaligus menjadi dalil bahawa ia sistem yang Rasulullah s.a.w ajarkan, dan diikuti pula oleh sahabat besar kemudiannya sebagai Khulafa ar rashideen.


Allahualam.

Syariat Berinteraksi Dengan Kehidupan

Dalam kebanyakan kes bencana di Malaysia, bantuan paling utama yang dipinta ialah wang. Ini kerana, bantuan makanan dan pakaian selalunya berlebihan dari siri bantuan terdahulu, dan berlebihan.

Dalam pembahagian zakat, mazhab Shafie mewajibkan zakat dalam bentuk makanan ruji, sedangkan mazhab Hanafi membenarkan pembahagian zakat dalam bentuk wang yang dikira dengan nilaian makanan ruji, walaupun dari segi dalil amalan zaman Rasulullah s.a.w, zakat hanya diberi dalam bentuk makanan ruji.

Ketika hukum syarak berinteraksi dengan kehidupan harian, pilihan yang paling memudahkan itu tidak salah, melainkan seseorang sengaja tukar iktiqod sesuka hati disebabkan kepentingan diri, bukannya dengan memahami ijtihad yang dikeluarkan seseorang mujtahid.

Syaikul Islam, Imam Ibn Taimiyah Rahimahullah adalah antara mujtahid (dengan latar belakang Mazhab Hanafi walaupun ada beberapa pandangan beliau menyalahi qaul Hanafiyah) yang banyak mengeluarkan fatwa yang sangat memudahkan umat Islam dalam banyak urusan. Walaupun terdapat kritikan dalam beberapa pandangan beliau, sebahagian besar pandangan Ibn Taimiyah dipakai hingga hari ini oleh sebahagian besar umat Islam. Antaranya, membenarkan wanita yang dalam keadaan haid mengerjakan tawaf sekiranya wanita berkenaan khuatir ditinggalkan rombongan dengan syarat mereka menjaga kebersihan diri.

Muamalat ialah aturan melibatkan urusan manusia sesama manusia. Ada banyak sisi yang harus diperhatikan untuk memahami bagaimana syariat Islam berinteraksi dengan urusan ini, sepanjang zaman.

Seorang daie harus bijaksana ketika menyampaikan Islam kepada mad’u (contact dakwah). Tidaklah aturan syarak itu merimaskan sehingga orang yang baru masuk Islam, atau baru saja mahu kembali kepada ajaran Islam dilonggok dengan pelbagai hukum sekaligus, seperti ajaran “wajib qadha semua solat yang ditinggalkan, sedangkan hamba Allah yang baru bertaubat itu sudah 40 tahun tidak solat…”