Yang Asli Jua Akan Bertahan

Pepatah arab menyatakan, “yang asli itu juga yang akan bertahan…” Bermaksud, sesuatu yang direka-reka, diada-adakan tidak mampu bertahan, yang asli juga akan dihargai.

Contoh, ketika hayatnya, ulama hadis yang terulung dalam keilmuan Islam, Al-Imam al-Bukhari (194-256H) atau namanya Muhammad bin Ismail hidup terbuang, disingkirkan, bahkan muridnya, Imam Muslim tidak menukilkan walau satu riwayat dari Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Muslim. Ini kerana, Imam Muslim menghormati gurunya, Muhammad bin Yahya al-Zuhli, seorang sarjana yang hebat ketika itu, yang bertelagah dengan Imam Bukhari sehingga Imam Bukhari dituduh menyalahi sunnah Rasulullah s.a.w.

Namun akhirnya, setelah kewafatan Imam Bukhari, ternyata kitab Sahih Bukhari menjadi rujukan yang paling dipercayai selepas Al Quran bukan kerana keilmuan atau ketokohan Imam Bukhari, tetapi kerana methodology beliau dalam menilai matan hadis dan konteks hadis adalah terbaik dalam ilmu hadis.

Hidupnya dibuang orang, namun matinya tetap terbilang. Hari ini apabila orang membaca hadis, nama beliau disebut dan kekukuhan riwayat beliau dalam ‘Sahih al-Bukhari’ diakui oleh sekalian sarjana. Akidah al-Bukhari diakui sebagai akidah yang sahih dan benar, ilmunya diiktiraf dan jasanya dikenang. Namun siapa yang membaca sejarah perit perjuangan ilmu, tidaklah sangka demikian nasib yang menimpanya.

Setiap kali ada dari kalangan umat Islam beramal dengan sunnah, yang dikumpulkan dari pengorbanan ulama terdahulu yang menghimpun, mensahihkan, menyaring ratusan ribu hadis, insyallah ia tercatat sebagai amal jariah buat mereka sehingga hari Kiamat.

Memahami Fiqh

Larangan wanita bermusafir dalam Islam dilihat pada konteks ialah perlindungan terhadap wanita dari bahaya dan fitnah. Ia bukan hukum qatie hingga haram wanita melakukan musafir secara mutlak.

Begitu juga apabila ulama kontemporari berijtihad mengenai hukum dadah. Keharaman khamar pada sifatnya yang merosakkan akal. Bukan pada anggur yang diperam, bukan pada rasa masam pada air.

Ada perkara yang ditunjukkan oleh dalil yang hukumnya tetap, seperti keharaman khamar, tetapi teknikaliti hukum merupakan ruangan ijtihadiyah. Anggur itu halal, diperam jadi arak yang haram, boleh pula dilanjutkan prosesnya hingga menjadi bahan makanan yang sudah hilang komponen ethanol padanya yang menjadikan sifat anggur itu sebagai khamar yang memabukkan.

Begitulah cara mengambil ajaran Islam yang sesuai sepanjang zaman. Ada perkara ijtihadiyah yang tidak terdapat di zaman ulama silam yang memerlukan ijtihad ulama zaman ini yang memahami realiti dengan mendalam.

Kemegahan zaman silam hanya satu legasi apabila ia tidak membawa apa-apa pembaharuan di zaman ini. Benar kita harus berbangga dengan Khilafah, ia membawa umat ke puncak peradaban. Tapi, tidaklah cukup hanya mengenang memori silam, tanpa adanya usaha dan gerakan pembaharuan yang bertunjang kitabullah dan sunnah Rasulullah s.a.w.

Kenali Sahabat Rasulullah s.a.w

Abu Dzar Al Ghifari RA merupakan antara sahabat terawal memeluk Islam. Antara sahabat yang paling disayangi Rasulullah s.a.w. Ketika mula memeluk Islam, beliau bertekad mengisytiharkan keislaman beliau, lalu membuat pengumuman kepada mushirikin Makkah, akibatnya beliau dipukul hingga cedera.

Rasulullah s.a.w memerintahkan Abu Dzar RA balik kepada kaumnya, Kabilah Ghifar yang tinggal antara perbatasan Syam dengan Makkah untuk mengajarkan mereka tentang Islam.

Tidaklah ada birokrasi seperti tauliah untuk berdakwah.

Tidak pula dipesan kepadanya untuk mantap sifat 20 atau perbahasan tangan Allah, atau tempat Allah sebelum diberi tugasan menyampaikan dakwah.

Abu Dzar RA tidak diberi sebarang jawatan sehingga kematiannya walaupun dia memang terkenal sebagai insan soleh. Ini kerana, Rasulullah s.a.w khuatir, beliau tidak mampu memikul urusan pemerintahan.

Ini juga menjadi dalil, pemimpin tidak semestinya ulama, tetapi harus berkemampuan melaksanakan tugas mereka.

Kenali Sahabat Rasulullah s.a.w

Khalid Ibn Walid RA terkenal dengan jolokan “Pedang Allah”. Beliau merupakan seorang panglima perang dalam angkatan tentera kaum muslimin di zaman Rasulullah s.a.w dan khalifah terkemudian. Pasukan perang kaum muslimin tidak pernah dikalahkan di bawah kepimpinan beliau, malah dengan kebijaksanaan Khalid Ibn Walid RA, 3000 orang pasukan kaum muslimin gagal dihabisi oleh 100 000 tentera Rom yang dibantu pakatan tentera arab berkekuatan 100 000 tentera dalam Perang Mu’tah غزوة مؤتة walaupun ketika itu, pasukan kaum muslimin dalam keadaan yang benar-benar tersepit.

Dalam catatan sirah, Khalid (RA) dikatakan pernah membunuh tawanan perang dari kabilah Bani Juzaimah, walhal beliau tidak diperintahkan sedemikian sehingga Rasulullah s.a.w bersabda, “Ya Allah, aku berlepas diri (mohon perlindunganMu) dari apa yang telah dilakukan oleh Khalid bin Walid.” [HR Bukhari]

Hal itu adalah kesalahan yang telah dilakukan oleh Khalid bin Al Walid. Kemudian Rasulullah pun memerintahkan Ali bin Abi Talib ke perkampungan Bani Juzaimah, memohon maaf, memberikan tebusan (diyat), menenangkan mereka, dan membetulkan insiden yang telah berlaku itu kerana Khalid telah melakukan perkara yang salah. Segala kerosakan dan ganti rugi dilunaskan oleh Ali bin Abi Talib RA, sama ada harta itu berbentuk unta dan perak, termasuklah bekas untuk minuman anjing sekalipun, bahkan diberikan lebih daripada itu setelah dimaklumkan segala harta yang musnah.

Pun begitu, Khalid Ibn Walid RA tetap diangkat sebagai panglima oleh para khalifah terkemudiannya, sekalipun beliau ada “rekod” melakukan kesilapan sebegini.

Ini menunjukkan kepada kita, dalam soal jawatan, seseorang itu harus dinilai dari aspek keupayaan dan kecekapannya. Bukan pada soal keturunannya, tahap pendidikannya dan sebagainya. Dilihat dari kalangan para sahabat seperti Umar Ibn Khattab RA, Abu Bakr RA, Ali Bin Abi Talib RA dan lain-lain, ternyata Khalid Ibn Walid tidak sefaqeh mereka dari segi ilmu, (harus dipertimbangkan bahawa beliau agak lewat memeluk Islam), tetapi keupayaan beliau di medan perang tidak boleh disangkal, menyebabkan beliau terus dipilih mengetuai pelbagai pertempuran dalam rangka fi sabilillah, menjadikan beliau salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w yang paling agung dalam sejarah Islam.

Surat Rasulullah ﷺ Kepada Kaisar

Rasulullah s.a.w mengirimkan banyak surat kepada para raja, kaisar dan para pemerintah pelbagai kerajaan untuk mengajak mereka kepada Islam.

Ketika surat baginda sampai kepada Kisra Persia, surat itu dikoyak-koyak oleh pemerintah kerajaan yang berlatarbelakang agama Majusi, iaitu kaum muskhrik yang menyembah api.

Ketika Herakleus, iaitu Kaisar Rom yang beragama Kristian menerima surat dari Rasulullah s.a.w, Herakleus memanggil orang dari Makkah yang ada di sekitar kotanya untuk mengesahkan beberapa perkara mengenai Rasulullah s.a.w.

Kebetulan Abu Sufyan, musuh ketat Rasulullah s.a.w berada di situ untuk berdagang, bersama kabilah dagang miliknya. Di hadapan Heraklus, dengan bantuan penterjemah, beberapa soalan ditanya, antaranya:

1. Bagaimana nasabnya?

Dijawab: Baik dan mulia

2. Apakah ada di kalangan kamu mengaku nabi sebelum ini di kalangan kamu?

Dijawab: Tidak

3. Apakah lelaki ini (Rasulullah s.a.w) berketurunan raja?

Dijawab: Tidak

4. Siapa pengikutnya?

Dijawab: Orang miskin dan tidak ternama

5. Pernahkah lelaki ini berbohong?

Dijawab: Tidak

6. Apakah kalian memeranginya? Siapa yang menang?

Dijawab: Kadang-kadang kami menang, kadang-kadang dia menang

7. Apa yang diperintahkannya?

Dijawab: Dia menyuruh untuk sembah Allah dan jangan menyekutukannya

Setelah mendengar jawapan dari Abu Sufyan, Kaisar berkata:

1. Nasabnya yang mulia, itulah nasab para rasul dari keturunan yang mulia

2. Sekiranya ada sebelum ini mengaku nabi dari kalangan kalian, maka lelaki ini hanya peniru.

3. Sekiranya dia keturunan raja, maka tentu dia bertujuan menuntut takhta

4. Para Rasul selalunya hanya diikuti dari kalangan orang biasa, bukan orang yang punya kedudukan

5. Para rasul tidak akan bohong atau khianat

6. Begitulah Rasul selalu diberi ujian. Mereka tak selalunya menang. Namun akhirnya, mereka akan menang

7. Menyeru untuk taat kepada Allah, inilah tugas para rasul

Seandainya semua yang kamu katakan ini benar, nescaya aku akan senang bertemunya. Sekiranya aku berada di sisinya, aku akan basuhkan kedua kakinya (memuliakannya). Suatu hari nanti, kekuasannya akan sampai ke kawasan di bawah kedua kakiku ini.

Kaisar memahami secara persis bahawa orang yang menuliskan surat itu seorang Nabi, cuma dia tidak menyangka bahawa Nabi terakhir itu muncul dari bangsa arab yang ketika itu merupakan kelompok yang tidak maju seperti bangsa Rom atau Parsi.

Ternyata, selain sebagai spiritual leader, Muhammad s.a.w adalah seorang komander perang yang ulung. Dicatatkan, baginda terlibat dalam sekurang-kurangnya 27 ghozwah (perang) dan banyak lagi operasi military berupa pre-preemptive measure seperti misi yang dipimpin Abu Salmah Bin Abdul Asad menghapuskan pemberontakan Bani Asad. Ketika itu Bani Asad berpakat mengumpulkan kekuatan untuk menggulingkan pemerintahan Rasulullah s.a.w setelah melihat moral kaum muslimin di tahap sangat rendah, setelah kekalahan dalam Perang Uhud. Baginda s.a.w menyerahkan liwa’ (bendera) kepada Abu Salmah untuk mempin pasukan terdiri dari 150 cavalry yang terdiri dari pasukan elit dari kaum muslimin seperti Abu Ubaidah Al Jarrah, Saad Bin Abi Waqas, Usaid Bin Hudhair dan lainnya. Serangan kilat yang dilakukan pasukan Abu Salmah dalam serbuan ke perkampungan Bani Asad berhasil menumpaskan mereka dan kemenangan ini melonjakkan semula moral kaum muslimin dari kedukaan akibat kekalahan di Medan Uhad.

Sisi lain yang dapat kita ambil maklum ialah bahawa agama Kristian dan Yahudi adalah agama samawi dari jalur Abrahamic Faith. Nabi Isa A.S (Jesus) dan Musa A.S (Mosses) adalah keturunan Ibrahim A.S dari jalur Nabi Ishak A.S (Isaac) manakala Muhammad s.a.w adalah dari jalur keturunan Ismail A.S (Ishmael). Maka, tidak hairanlah agama ahli kitab ini lebih dekat dengan Islam, serta mereka juga memahami konsep wahyu dan kenabian.

-Sabri Yaacob-

——————————————————————————

Catatan: Surat asal ini ditemui pada 1858 oleh Monsieur Etienne Barthelemy, salah seorang anggota misi penjajahan Empayar Perancis, di sebuah di sebuah geraja di Mesir dan kini disimpan di Muzium Istanbul.

Rujukan: al-Anwar fi Syama-il an-Nabi al-Mukhtar, Bab Alamat Nubuwatihi ﷺ, Hadis No:36

Pencemaran Alam

Ekoran isu pencemaran Arsenic di Sungai Rui April lalu, ingin saya berkongsi pandangan dalam isu ini. Untuk info, cyanide group ni adalah sejenis kumpulan bahan kimia dalam kategori sangat toksik. Sebagai perbandingan, antara bahan aktif utama dalam kebanyakan jenis racun tikus ialah cyanide, iaitu salah satu species dalam kumpulan Arsenic.

.

Dalam kebanyakan kes, cyanide ini muncul dari sisa berjadual (scheduled waste) dari industry thermoplastic atau tayar. Dalam indusrti thermoplastic contohnya, untuk menghasilkan Polyacrylonitrile (PAN):  (C3H3N)n, salah satu sisa (disebut by product) ialah hydrogen cyanide!!!

.

Ketika era Perang Dunia Kedua dahulu, pengintip Amerika, Russia dan Germany dibekalkan dengan sejenis pil dinamakan L-pill. Sekiranya mereka ditangkap musuh, mereka membunuh diri menggunakan pil ini bagi mengelakkan diseksa pihak musuh dan mendedahkan maklumat sulit pasukan mereka kepada pihak musuh. Pil ini ialah Cyanide pill.

.

Contoh lain yang kita dapati dari sejarah, Gas Chamber di, Austria.  Gas pembunuh yang digunakan dikenali sebagai Zyklon B,  adalah sejenis Hydrogen Cyanide, bertindak sebagai agen lecur dan sekali gus bertindak sebagai agen saraf yang membawa maut dengan penuh kejam.

.

Satu nama yang dikenali ketika era Perang Bosnia, Slobodan Proljak, yang merupakan salah seorang komander perang di bawah pimpinan Radco Mladic membunuh diri ketika dibicara di War Crime Tribunal kerana jenayah kejamyang dilakukannya ketika Perang Bosnia. Syaitan tua ini meminum sejenis cecair ketika perbicaraan sedang berlangsung, (29 November 2017) lalu mati. Racun yang digunakan dikatakan dari jenis cyanide.

.

Ringkasnya, pencemaran arsenic ini merupakan isu yang sangat serius dan wajib ditangani dengan segera oleh pihak berkuasa.  

Diriwayatkan bahawa Rasulullah saw. bersabda:

…الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)” (HR. Imam Al Bukhari  dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.).

Kritik Ke Atas Big Bang Theory

Antara perbincangan yang menjadi asas kepercayaan tentang kewujudan alam ini dari sudut sains ialah berlakunya satu letupan besar disebut Big Bang yang mengembangkan alam ini menjadi planet-planet, bintang, termasuk segala macam kehidupan yang wujud di bumi, mahupun di planet lain (sekiranya ada).
.
Dari letupan ini, bulan-bulan mengorbit planet, planet-planet mengorbit sistem solar, sistem solar mengorbit galaxy dan galaxy juga dikatakan sentiasa bergerak dalam laluan tertentu dalam jangka masa tertentu.
.
Dalam alam micro, atom terdiri dari proton, neutron dan elektron juga dari konsep pengorbitan yang sama, yang memiliki jarak tertentu untuk terus stabil dan berubah kedudukannya dengan tindak balas kimia menghasilkan komponen lain. Contoh, air (H2O) boleh terpecah menjadi gas Oxygen dan gas Hydrogen yang tidak lagi sama dengan sifat asal air.
.
Seluruh kesempurnaan ini mustahil berlaku secara spontan tanpa adanya Pencipta. Konsep yang menafikan penciptaan menafikan seluruh alam dan hidupan muncul “secara tiba-tiba” dari proses penciptaan, lalu menyandarkan kepada letupan spontan (Big Bang) membentuk seluruh alam dari satu letupan spontan.
.
Ia seakan menyatakan, dari satu timbunan sampah, setelah mengalami “letupan spontan”, ia menjadi sebuah Motosikal Ducati Diavel siap dengan segala accessory tanpa perlu adanya pihak yang memasangnya sehingga terbentuk sebuah jentera berkapasiti enjin 1198.4 cc itu. Apakah akal logik boleh menerima logika ini?
.
Dengan memperkenalkan teori evolusi, para sarjana Barat yang mengadopsi ideology sekular (pemisahan agama dari kehidupan) menafikan alam ini muncul secara tiba-tiba melalui proses penciptaan, bukannya proses spontan microb bertukar menjadi ikan, ikan menjadi haiwan darat, dan seterusnya hingga muncul manusia. Tuhan tidak ada kedudukannya dalam rantaian yang dianggap semulajadi ini.
.
Bagi umat Islam, tidak ada sebarang keraguan, ALAM INI DICIPTA. Dengan segala kehebatan yang sangat menakjubkan, tidak ada kemungkinan seekor sperma yang dihasilkan dalam badan lelaki, mengetahui secara pasti tugasnya untuk disenyawakan dengan ovum yang dihasilkan dalam badan wanita, kecuali “informasi” itu diatur oleh “pengatur” yang Maha Bijaksana.
.
Seluruh kemungkinan yang berlaku secara kebetulan ini tidak mungkin diterima secara logik akal melainkan dengan konsep adanya Sang Maha Pencipta.
.
Pencipta ini tidak ada sebarang sekutu baginya, dan tentu sekali Dia lah yang paling berkuasa.
.
Tuduhan mempercayai konsep penciptaan tidak cocok dengan sains adalah tak wajar memandangkan sains juga menghasilkan ciptaan. Sains tidak menerima sesuatu berlaku tanpa sebab musabab, maka dalam hal penciptaan ini, alam ini wujud kerana wujudnya Sang Pencipta.

-Adaptasi dari buku, Beyond The Inspiration, Felix Siauw-

Polemik Panggilan Kafir atau Non-Muslim

Dalam memilih penggunaan perkataan, kajian ilmiah dalam jurnal-jurnal komunikasi seperti kajian oleh Duncan, S., Jr. (1969), Adam. K (1972) dan beberapa jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam American Psychological Association merumuskan, pengaruh perkataan terhadap emosi seseorang itu lebih kecil berbanding body language, motion atau intonation yang dipilih ketika seseorang itu berkomunikasi.
.
Sebagai contoh, perkataan lembut seperti “sayang” jika disebut dengan nada yang berbeza, mimik wajah yang berbeza juga memberi kesan psychology yang berbeza kepada penerima maklumat.
.
Perkataan “Kafir” adalah istilah yang Allah Azzawajalla guna di dalam Al Quran merujuk kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Ia menjadi satu celaan pada satu ketika, menjadi kata nama dalam ayat yang lain.
.
Menggunakan perkataan ini untuk mencela adalah wajar dalam kondisi tertentu, tetapi bukan setiap waktu ia merupakan celaan. Kafir dhimmi, yang dijamin kehormatan, harta dan nyawa mereka oleh Islam bukanlah celaan, tetapi pengiktirafan dari Islam terhadap golongan kafir yang wajib dihormati, serta mendapatkan hak yang sama dari Daulah Islam. 
.
“Barang Siapa Menyakiti Kafir Dzimmi, Maka Aku (Rasulullah) Akan Menjadi Lawannya di Hari Kiamat” [HR. Muslim].
.
“Barang Siapa Membunuh Seorang Kafir Dzimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau syurga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun” [HR. An Nasa’i. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih].
.
“Rasulullah saw. mengecam keras pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak” (HR. Bukhari [3014] dan Muslim [1744]).
.
Islam melarang umatnya menyakiti sesiapa tanpa hak. Dalam kes ini, memanggil non-muslim dengan panggilan kafir tidak sesuai sekiranya ia dalam konteks menyakiti mereka. Walaubagaimanapun, penggunaan perkataan kafir dalam merujuk kepada non-muslim juga bukanlah sesuatu yang sentiasa jelek dan menghina dalam konteks merujuk kepada non-muslim.
.
Saya kira, orang Melayu juga tidak selesa sekiranya dipanggil “hey Melayu~!”, begitu juga jika seseorang memanggil non-muslim dengan panggilan “hey kafir”. Gunakan perkataan yang tidak menyakiti, itu lebih baik buat kita.

Wanita Menyarung Jeket, Tidak Menutupi Dada?

Timbul polemik di kalangan umat Islam tentang perihal kewajipan wanita menutup aurat dengan melabuhkan tudung ke dada mereka berdasarkan dalil dari Surah An Nur Ayat 3:

وَقُل لِّلمُؤمِنٰتِ يَغضُضنَ مِن أَبصٰرِهِنَّ وَيَحفَظنَ فُروجَهُنَّ وَلا يُبدينَ زينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنها ۖ وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلىٰ جُيوبِهِنَّ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dadanya…

.

Perkataan “Juyub” dalam ayat di atas sekiranya difahami secara terus bermaksud “dada” dalam bahasa Melayu, tetapi dalam bahasa arab, maknanya merujuk kepada bukaan pakaian yang dipakai oleh masyarakat arab ketika itu, iaitu bukaan bahagian leher yang mana sekiranya tidak ditutup, ia menampakkan bahagian leher (aurat bagi wanita). Adapun setelah bahagian itu ditutup, maka untuk disarung pakaian pada lapis luar, contohnya menyarung jeket dengan tudung berada di bahagian dalam jeket, ia bukan lagi termasuk dalam larangan ini.

.

Melihat kepada pakaian Fatimah Az Zahra, puteri Rasulullah s.a.w, Juyub yang dimaksudkan itu besar, sekiranya hijab tidak menutupi bahagian itu, maka aurat akan terdedah. Adapun setelah hijab menutupi juyub, dengan syarat pakaian tidak ketat sehingga menampakkan bentuk badan, tidak ada salahnya bagi seorang muslimah menenakan jeket atau baju sejuk di luar jilbab mereka. Tidak ada keperluan untuk menjulurkan tudung untuk menutupi jeket itu pula.

.

Imam Ibnu Kathir berbeza pandangan dengan Imam Ibnu Hazim mengenai perihal juyub itu. Ibnu Kathir menyatakan, hijab dipakai di dalam kemudian jilbab membaluti tubuh wanita sebagai pakaian luar seakan selimut, persis wanita kaum Ansar ketika disampaikan kepada mereka ayat tentang Jilbab. Imam Ibnu Hazim pula berpandangan, jilbab ialah baju yang longgar, dipakai seperti “terowong” dari atas sampai ke bawah secara terus tetapi bukan sebagai selimut.

Allahu’alam.

 

Adaptasi dari Kuliah Ustadz Felix Siauw, 28 April 2017 bertajuk Studi Pemikiran Islam.

 

 

Abu Hanzalah Bin Rabie (Al Ghasil – Jenazah Dimandikan Oleh Para Malaikat)

Abu Hanzalah bin Ar Rabie, salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w yang gugur di medan Uhud. Ketika Perang Uhud tercetus, baginda s.a.w tidak mengizinkan Hanzalah untuk menyertai peperangan disebabkan beliau baru sahaja berkahwin dengan Jamilah binti Ubai bin Salul, seorang wanita yang sangat jelita. Tetapi, Hanzalah tetap berkeras lalu maju ke medan tempur.
.
Saat dalam peperangan Hanzalah berhadapan dengan Abu Sofyan terjadi pertarungan yang sangat sengit. Pedang dari Abu Hanzalah bin Ar Rabie berjaya menebas salah satu kaki kuda yang ditunggangi Abu Sofyan dan membuatnya terjatuh. Kemudian, muncul Syaddad bin Al Aswad untuk membantu Abu Sofyan.
.

Gambar kenangan ketika saya berziarah ke Bukit Uhud sewaktu manasik Haji pada tahun 1438 H lalu.

Salah satu dari kedua kaum Quraisy tersebut membunuh Hanzalah dengan hujaman lembing. Setelah itu, Abu Sofyan berseru dengan suara yang sangat lantang, mengkhabarkan bahawa Hanzalah telah terbunuh dan ia berhasil membalas dendam anaknya yang terbunuh saat perang Badar.
.
Setelah kaum muslimin berundur dari medan Uhud dengan kekalahan, mereka berdukacita dan menguruskan janazah para sahabat yang gugur syahid. Dalam suasana kesedihan itu, Rasulullah s.a.w memberitahu, jenazah Hanzalah telah dimandikan oleh para malaikat. Salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w, Abu Said Saidi, melihat jenazah Hanzalah untuk membuktikan perkataan Rasulullah. Ketika melihat wajah Hanzalah bercahaya dan tersenyum, Abu Said sangat terkejut. Dari rambutnya terlihat titisan air, seluruh jasad Hanzalah basah di tengah padang pasir tandus Uhud. Rasulullah s.a.w juga mengatakan Hanzalah tidak dihisab, bahkan akan terus dapat mencium tanah syurga.Hanzalah tidak sempat mandi junub ketika maju menyahut seruan jihad sehingga beliau syahid. Para malaikat yang memandikan jasad mulia beliau.
.
Ini antara cebisan kisah para pejuang Islam yang sentiasa bersegera melakukan kewajipan, dan meraih kemuliaan di sisi Allah. Ini lah generasi umat yang terbaik yang sepatutnya menjadi ikutan kita semua sebagai umat Islam. Moga sedikit perkongsian ini memberi aspirasi buat kita semua dalam memperbaharui keimanan kita.