Memahami Akaun GAP

Untuk info, sepanjang 11 tahun Public Gold terlibat dalam perniagaan emas, belum pernah pelanggan yang membeli emas tidak dapat emas mereka. Kadangkala ada berlaku kelewatan untuk menerima emas di cawangan disebabkan oleh permintaan yang tersangat banyak, terutama ketika harga emas turun. Di tambah lagi, sesetengah pelanggan tidak mengadakan temujanji terlebih dahulu dengan pihak cawangan menyebabkan keutamaan serahan diberi kepada pelanggan yang telah buat temujanji terlebih dahulu.


Ada isu “serah terima” di sini bila mana hukum jual beli emas, taqabuth harus dilakukan secara segera, seusai majlis akad. Dalam realiti jual beli melalui akaun GAP, serah terima itu dikira selesai apabila emas dikreditkan ke akaun pembeli.


Pembeli cuma nampak angka? Kena terima seketul kat tangan sebab “yadan bil yadin”?


Dalam Gold Accumulation Program (GAP) Public Gold, setiap angka itu menunjukkan adanya emas fizikal, sebagaimana sejumlah wang dimasukkan ke akaun simpanan seseorang, yang menunjukkan itulah jumlah duit fizikal yang diterima oleh penerima. Mentafsir perkataan “yadan bil yadin” secara literal, iaitu tangan secara literal akan menyempitkan fiqh sehingga menyebabkan serah terima item ribawi seperti gandum, garam dan lain-lain tidak boleh berlaku melalui pembayaran online, bank draft dan segala sarana pembayaran modern, termasuk bank transfer yang dikira sebagai bayaran tunai di zaman ini.


Masalah dalam banking limit ini dibincang secara panjang lebar dalam fiqh muamalat modern, dan sebahagian besar ulama mengambil pandangan dari mazhab Hanafi yang membenarkan penangguhan serah terima dengan keadaan yang munasabah. Dalam mazhab Hanafi, serah terima yang tertangguh disebabkan faktor tidak dapat dielakkan adalah dibenarkan selagi mana ia bukanlah kelewatan yang disengajakan. Banking limit di sini ialah masa yang diambil untuk bayaran disahkan, dialih dari satu akaun bank ke akaun bank yang lain.


Berbalik kepada isu serah terima bagi seorang pelanggan mengeluarkan emas dari simpanan GAP nya, serah terima dikira selesai seusai akad jual beli apabila bayaran disahkan dan emas diserahkan dengan cara memasukkan ke akaun GAP walaupun belum diterima secara literal ke tangan pembeli.


Adapun proses mengeluarkan emas itu bukan lagi sebahagian proses jual beli tetapi ia merupakan proses penyerahan dari pihak Public Gold sebagai pihak yang menyimpan emas untuk pihak pembeli, kepada pemilik emas yang juga pelanggan Public Gold.


Masalah dua akad dalam satu akad? (Jual beli dan akad menyimpan?)

Secara realiti, ia bukanlah akad yang bersama memandangkan akaun GAP itu sendiri mewakili pemilikan mutlak pembeli sebagaimana akaun simpanan di bank. Ketika kita menerima wang (yang juga merupakan item ribawi) dari pihak lain, kita tidak melafaz akad dengan pihak bank untuk menyimpankan wang itu bagi pihak kita, sebaliknya bank hanyalah platform untuk transaksi ini berlaku. Pihak yang membayar juga tidak diwajibkan melafaz akad dengan bank (atau online banking) untuk membayar, tetapi fiqh muamalat modern menerima sebarang tanda atau isyarat persetujuan jual beli adalah diterima meskipun dengan cara klik di tetikus, bukannya lafaz secara lisan.

Ilmu fiqh adalah satu ilmu yang “hidup”, yang sentiasa memerlukan ijtihad baru dengan adanya realiti baru sepanjang zaman. Para ulama bertungkus lumus memahami nas agar dapat melihat realiti dengan sudut pandang nas. Berbeza dengan ahli kitab yang mengubah kitab suci mereka untuk disesuaikan dengan realiti, Islam adalah dipelihara dari pengubahan teks wahyu dengan sifat amanah para ulama dalam menyampaikan agama ini sehingga kita perhatikan begitu rinci dan mendalam sesuatu hadis ketika ia disampaikan oleh para muhadiseen. Memberi pandangan baru dari konteks nas dengan membandingkan realiti yang muncul adalah perkara yang sememangnya normal, dan ia berlaku sepanjang zaman.

Allahua’lam.

Hukum Jual Beli Emas

Muawiyah RA berijtihad mengeluarkan barang kemas dari item ribawi kerana berpandangan ia bukan lagi matawang dan adanya campur tangan manusia dari segi kos upah dan seni pertukangan di dalamnya. Khalifah Umar RA mengetahu hal ini dan membatalkan pandangan Muawiyah RA itu. Para sahabat akur dengan perintah Khalifah Umar RA termasuk Muawiyah RA.


Muawiyah RA kemudiannya mengadopsi pandangannya itu ketika beliau menjawat jawatan sebagai Khalifah. Para sahabat juga akur dengannya.

Melihat isu ini sebagai “hakim”, seolah-olah ada pihak membenarkan transaksi riba dan ada yang mengharamkannya. Sama ada Umar RA atau Muawiyah RA, keduanya merupakan sahabat yang sangat tinggi kedudukan mereka di sisi Rasulullah s.a.w.


Memahami latarbelakang mereka, Muawiyah Bi Abi Sufyan adalah ahli perniagaan yang sangat memahami selok-belok dunia perniagaan. Umar RA pula seorang yang sangat teguh pegangannya kepada Islam dan sangat tegas dalam menjaga agama Allah. Kita tidak layak menghakimi mereka.


Hari ini, selepas lebih seribu tahun berlalu, realiti muamalat berkembang dan jauh berbeza dengan zaman Rasulullah s.a.w dan para sahabat. Maka, ketetapan hukum syarak dalam muamalat juga perlu ditentukan dari pemahaman realiti zaman ini dalam kerangka tidak menyalahi konteks nas syarak.


Perbezaan Muawiyah RA dengan Umar RA dalam menetapkan emas perhiasan sebagai item ribawi atau bukan ribawi ini antara contoh khilaf yang muktabar dalam perkara ini. Tidaklah wajar segelintir umat Islam mengharamkan semua transaksi jual beli emas secara online, dengan alasan memahami yadan bi yadin, mithla bi mithlin dalam konteks majlis akad dan serah terima itu mesti berdepan antara penjual dengan pembeli, mesti bayar secara serentak tanpa memperkirakan tempoh jangka waktu bagi pihak penjual emas untuk verify bayaran yang dilakukan sebelum menyerahkan emas, ataupun pihak pembeli untuk mengesahkan ketulenan dan berat emas yang mereka beli.


Dalam transaksi jual beli modern, verification itu mungkin mengambil masa, dan ia tidak berlaku di zaman silam. Keberadaan pihak assayers yang bertindak menentukan ketulenan emas, dan pihak bank/FPX/Block chain/exchange yang menyediakan platform transaksi bukan realiti di zaman Rasulullah s.a.w tetapi ia realiti di zaman ini.


Saya tidak menyatakan realiti mengubah status hukum, tetapi konteks realiti 1000 tahun lalu berkenaan “majlis akad” tidak sama dengan konteks hari ini. Pembayaran dan pemindahan milik 1000 tahun lalu ialah dengan serah dan terima dari tangan ke tangan, sedangkan possession ketika ini boleh berlaku dengan beberapa klik di alam maya. Contoh mudah, majikan bayar gaji dengan kaedah IBG (Inter Bank GIRO) menjadikan gaji yang dibayar dikira sebagai diterima oleh pekerja walaupun dia cuma melihat angkanya melalui telefon. Pekerja boleh menggunakan wang itu setelah ia masuk, tetapi ada masa ia “floating” angkanya muncul tetapi belum boleh guna lagi.


Begitu pula dari sudut “serah terima”. Apabila emas yang dibeli itu adalah emas fizikal yang sememangnya wujud secara hakiki, dan boleh dikeluarkan oleh pemilik tanpa halangan oleh penjual, pembeli emas berhak mewakilkan sesiapa sahaja termasuk pihak penjual untuk menyimpan bagi pihaknya, dalam akaun milik pembeli (hak milik sudah bertukar dari penjual kepada pembeli), maka ia diterima sebagai serah terima walaupun emasnya belum dilihat di depan mata. Inilah juga serah terima yang berlaku apabila seorang pemilik kilang melebur emas membeli emas dari pelombong. Mereka melantik pihak tertentu menentukan kualiti dan berat (assayers) bagi mengaudit item yang dibeli tanpa keperluan pemilik kilang berdiri di tepi lombong emas bagi menyelesaikan akad jual beli kerana syarat rigid serah terima yang difahami perlu berlaku di depan mata.


Gharar dan Hasah


Hadis Rasulullah s.a.w:


Dari Abu Hurairah RA bahawa dia berkata “Rasulullah SAW melarang jual beli hasah dan jual beli gharar”. [HR Muslim]


Gharar ialah transaksi yang berlaku dalam ketidakpastian. Contohnya, membeli ikan dari nelayan yang akan ke laut untuk menangkapnya. Ikan belum lagi dimiliki nelayan, tidak boleh dibeli menurut pandangan syarak.


Hasah pula kewujudan unsur rawak dalam membeli. Contoh, membeli durian di hadapan penjual, kemudian penjual menyuruh pembeli melontar batu hingga terkena mana-mana durian, maka durian itu menjadi miliknya.


Dalam persoalan ini, kewujudan assayers bertauliah sebagai pihak yang menjalankan audit berkala untuk menentukan berat dan kualiti emas menghilangkan unsur gharar. Setiap emas yang dimiliki penjual dipastikan wujud secara fizikal, tanpa memerlukan pembeli untuk pergi sendiri ke peti keselamatan pihak penjual untuk menegsahkannya.

Pengenalan nombor siri pada produk emas pula menghilangkan sifat hasah pada urusan jual beli emas. Ini kerana, setiap keping emas yang dijual beli dipastikan secara khusus dengan identifikasi yang diyakini.


Kemudahan Tetapi Bukan Mengambil Mudah


يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ


“…Allah menghendaki kemudahan untuk mu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu… [Al Baqarah Ayat 185]


Dalam ayat ini Allah menjelaskan mengenai kemudahan dalam menjalankan ibadat puasa Ramadhan.


Tafsiran yang terlalu rigid dengan mengambil konteks yang khusus untuk seluruh isu dalam urusan muamalat akan menyempitkan ajaran Islam. Sedangkan kita semua beriman bahawa Allah mengutuskan Rasullullah s.a.w untuk membawa petunjuk sepanjang zaman.


Di atas keluasan fiqah, kita seharusnya mengambil kira konteks yang benar, tanpa mengubah hukum asal yang Allah tetapkan. Maka, dalam persoalan transaksi emas, perak dan lain-lain item ribawi, adalah sangat banyak perbahasan yang telah berlangsung sejak sekian lama di kalangan para ulama, dan tidaklah seharusnya seorang muslim yang baru mula mengenal beberapa hukum feqah begitu tergesa-gesa menjadi qadhi dan hakim, meriba’kan semua orang yang mengambil qaul yang berbeza dari mereka.


Credit to: https://jomurusduit.com/2017/11/jenis-riba-contoh-situasi.html

Tentang Kekayaan

Ramai orang yang beranggapan, nak jadi kaya (atau sekurang-kurangnya tidak miskin) ialah dengan 3 cara:

 1. Berniaga
 2. Bergaji besar
 3. Melabur

Jawapan yang sebenar menurut Tuan Azizi Ali Mentor Wang ialah, meliputi kesemuanya tetapi dengan syarat, perlu ada ilmu dan sikap yang betul tentang DUIT.

Perniagaan yang berjaya juga boleh runtuh meninggalkan hutang yang tak habis dibayar seumur hidup. Gaji besar juga bukanlah jaminan akan hidup kaya sekiranya pengurusan kewangan teruk. Melabur untuk jadi kaya? Ia sama sekali salah~!!! Sepatutnya melabur untuk mengembangkan kekayaan, bukannya membina kekayaan.

Tahap paling asas untuk berjaya dari segi kewangan (tidak semestinya kaya, tetapi boleh mencukupkan keperluan tanpa perlu berkerja keras) wajib dimulai dengan membina simpanan. Sekurang-kurangnya 3 bulan pendapatan, kemudian dilanjut sehingga setahun pendapatan, dan memiliki keupayaan mempertahankan harta yang dimiliki.

Selfish? Tak bertawakal???

Sebenarnya konsep tawakal itu bermula seawal ketika kita mulakan langkah pertama membina kekayaan, iaitu MENABUNG!!!!

Allah jua yang memberi segala rezeki, tetapi urusan kita ialah berusaha dengan ilmu dan sikap yang betul. Dengan memiliki kekayaan, kita boleh lebih berbakti kepada orang lain, bukan sebaliknya hidup menumpang kekayaan orang lain.

Sekiranya anda sudah terbukti sentiasa gagal mengadakan simpanan sama ada ketika dapat bonus, atau pada keadaan biasa, cubalah pula kaedah menyimpan aset dalam bentuk emas. Insyallah saya boleh bantu dengan serba sedikit ilmu yang saya pelajari dari mereka yang pakar dalam pelbagai instrument kewangan.

Sabri Yaacob (PG00085230)-

Authorized Dealer Public Gold,
G100 Bimbingan Tuan Mohd Zulkifli Shafie
Inner Circle Member of Azizi Ali,
Alumni Sarjana Hartanah Tuan Faizul Ridzuan

Hukum Jual Beli Emas Secara Atas Talian Dan Penyerahan Ke Akaun Pembeli

Soalan:

Assalamualaikum. Dato Mufti, boleh saya bertanya sedikit tentang hukam jual beli emas. Hari ni adanya syarikat yg membuat jualan secara online atau akaun. Kita beli dan bayar emas, emas itu dimasukkan dalam akaun. Dan bila kita ingin keluarkn emas itu, boleh dikeluarkan di cawangan-cawangan mereka. Adakah dibolehkan? Sebab setahu saya urusan jual beli emas mesti yadan biyadin.

Jawapan:

Kami kemukakan jawapan daripada kitab Fiqh al-Manhaji (6/72):

Apabila jual beli tersebut membabitkan dua jenis barangan berunsur riba yang berlainan jenis tetapi mempunyai illah riba yang sama (contohnya kedua-duanya dalam bentuk mata wang atau makanan), jual beli ini perlu memenuhi dua syarat bagi menjadikan jual beli tersebut sah dan bersih daripada unsur riba:

Akad berlaku secara lani. Akad tersebut mestilah tunai atau serta-merta, yakni akad tersebut tidak menyebut tempoh tertentu bagi penyerahan mana-mana barangan walaupun untuk tempoh yang singkat.
Penyerahan barangan berlaku di tempat memeterai akad.
Dalam keadaan ini, kedua-dua barangan tidak perlu mempunyai kadar yang sama. Bahkan dibenarkan jual beli secupak gandum dengan dua cupak barli, atau satu gram emas dengan lima gram perak.

Akad ini dan segala proses berikutnya adalah sah. Namun dengan syarat, tidak dinyatakan sebarang tempoh tertentu bagi penyerahan barangan dan penerimaan berlaku pada ketika itu.

Dalil bagi kes ini ialah hadith daripada Ubadah RA yang dinyatakan sebelum ini:

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Maksudnya: “Jika barang-barang ini berbeza, juallah mengikut kehendak kamu selagimana ia dilakukan dengan tangan dengan tangan.”

Riwayat Muslim (4147)

Apa yang dimaksudkan dengan barang-barang dalam hadith ini ialah barangan berunsur riba yang dinyatakan oleh hadith-hadith dan yang seumpama dengannya. Apa yang dimaksudkan dengan berbeza dalam hadith ini ialah barangan yang digunakan sebagai bayaran dalam jual beli ini tidak sama dengan barangan yang dijual.

Apa yang dimaksudkan dengan “juallah mengikut kehendak kamu” ialah kamu dibenarkan berurusniaga dengan barangan ini jika ia bukan barangan yang sama dan tidak disyaratkan barangan tersebut mestilah sama.

Timbul persoalan, apakah penyerahan barang itu mesti dibuat secara fizikal atau boleh dengan cara maya seperti melalui akaun?

Jawapannya, kami berpendapat hukum penyerahan melalui akaun boleh dianggap sebagai satu bentuk penyerahan yang diterima. Ini berdasarkan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-96 yang bersidang pada 13-15 Oktober 2011 telah membincangkan mengenai Parameter Pelaburan Emas, dan membuat keputusan, antara lain seperti berikut:

“Penyerahan barang belian (emas) hendaklah berlaku secara penyerahan hakiki ataupun kaedah muktabar yang boleh menggantikan penyerahan hakiki. Penyerahan barang belian yang muktabar akan membawa kesan sama seperti penyerahan hakiki, iaitu:

Berpindah dhaman (tanggungjawab jaminan) daripada penjual kepada pembeli.
Kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang beliannya pada bila-bila masa tanpa ada halangan.”
Rujuk Kompilasi Pandangan Hukum Mesyuarat Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (ms. 81)

Majlis Majma’ al-Fiqh al-Islami bagi Rabitah al-Alam al-Islami kali ke-11 yang bersidang di Makkah pada tahun 19-26 Februari 1989H membincangkan isu taqabudh hakiki dan hukmi memutuskan bahawa dokumentasi transaksi dalam bentuk resit dan rekod akaun boleh diterima sebagai salah satu bentuk taqabudh yang sah dan diterima dalam Islam.

Justeru, apabila emas tersebut sudah didepositkan ke dalam akaun pembeli dan direkodkan di dalam sistem dan resit, yang mana pembeli boleh bila-bila masa, mengeluarkan emas tersebut dengan kuantiti berdasarkan dalam majlis akad atau kontrak, maka penyerahan sudah dianggap sempurna. Maka sah akad jual beli emas secara atas talian jika meraikan syarat ini.

Wallahua’lam.

Artikel Asal: Dari Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

Nasihat Kewangan Percuma

Menurut Encik Azizi Ali, mentor kewangan saya, “Nasihat kewangan percuma selalunya paling mahal”. Pada mulanya, saya agak susah untuk memahami pernyataan ini. Namun, bila difikir secara mendalam, ia sangat tepat.

Pernyataan seperti “orang kaya lambat masuk syurga, kena merangkak masuk syurga” yang kononnya disandarkan kepada hadis mengenai sahabat Rasulullah s.a.w iaitu Abdurrahkan Bin Auf RA terpaksa merangkak untuk masuk syurga kerana terlalu kaya merupakan hadis yang dahif, yang menurut Imam Ibn al-Jauzi di dalam kitabnya, al-Maudhu’at,  “Imam Ahmad bin Hanbal berkata, “Hadith ini dusta dan mungkar.” Dia berkata,“’Umarah bin Zadzan tidak boleh dijadikan hujah.”

Golongan ini sebenarnya hanyalah mereka yang berminda negatif, lalu cuba pula menjangkitkan minda mereka yang lemah itu kepada orang lain. Sedangkan Islam, sebagai ad deen yang teragung, menjadi sesuatu kemustahilan yang jelas untuk Deen ini mengajarkan kepada manusia untuk mundur, lemah mahupun penakut.

Moga perkongsian ringkas ini memberi manfaat.

Pelajaran Dari Angkasa

Saya terbaca mengenai kaedah water recovery digunakan NASA untuk misi angkasa lepas. Dalam misi sebegini, bekalan air untuk crew adalah inventory yang paling mahal untuk dibawa, dengan pertimbangan 1 kilogram berat menambah kos misi sebanyak USD 25 000, dan setiap orang crew secara purata menggunakan 30 liter air sehari sekalipun mereka berjimat cermat. Maka, kaedah terbaik bagi memastikan bekalan air sentiasa mencukupi ialah RECYLE. Mereka minum kopi dan mandi dengan air yang sebelum itu merupakan air kencing dan peluh mereka sendiri. Setakat ini, keupayaan water recovery system kepunyaan NASA boleh mengitarsemula 93% air dan mereka menyasarkan untuk kecekapan 98% recovery bagi menyiapkan misi menghantar manusia ke Marikh menjelang tahnun 2030.

.
Apa yang menarik di sini sebenarnya ialah KECEKAPAN mengitar semula segala sumber yang ada membawa kita ke tahap yang lebih tinggi, tanpa perlu terlalu bergantung kepada sumber bekalan tertentu secara berterusan.
.
Sekiranya kita kaitkan dengan dunia kewangan, kita dapati, banyak sumber kewangan kita dibazirkan kerana pergantungan kepada sumber bekalan tertentu semata-mata sedangkan kita tidak sepenuhnya memanfaatkan sumber berkenaan. Kita lebih senang membeli peralatan baru daripada membaikinya. Kita lebih cenderung membuang sisa makanan dari memanfaatkannya sebagai bentuk kegunaan lain (biomass atau baja contohnya).
.
Salah satu kaedah untuk meningkatkan kecekapan penggunaan sumber ialah dengan mengadakan audit secara berkala. Ini kerana, keadaan semasa tentu berubah-ubah dan memerlukan penyesuaian tertentu dalam menghadapi situasi semasa.
.
Kita tak perlu berharap akan sesuatu yang terlalu besar.Mungkin boleh mulakan dengan sekecil-kecil perkara seperti amalkan tabiat membaiki barang rosak, dari membuangnya terus. Tak lah susah sangat kan? Untuk berfikir pada skala besar dan melihat dari sudut yang lebih luas, kita juga sebenarnya boleh “mengitar semula masa”, iaitu memanfaatkan masa yang mampu kita jimatkan untuk perkara lain yang lebih bermanfaat.

 

Rujukan:

Water Recovery In Space, One/18, Metrohm (2018)

Kewangan Selamat Dulu, Bebas Kewangan Kemudian

 

Langkah pertama ke arah kewangan selamat ialah perbelanjaan kurang dari pendapatan. Lebihan pendapatan itu disimpan untuk dilaburkan sebagai aset.
.
Kesilapan ramai orang, mereka mengharapkan untuk mengaut untung dari pelaburan tetapi tidak memiliki simpanan. Akibatnya, kebanyakannya rugi dan keadaan jadi lebih buruk.
.
Setiap orang yang berkerja pasti mengimpikan, satu hari nanti mereka tidak perlu lagi bersusah-payah kerja, tetapi ada duit untuk hidup tanpa meminta-minta. Itu dipanggil “passive income”. Membina passive income tidak sama dengan mendapatkan active income, dan ia memerlukan sistem tertentu dengan strategi tertentu.
.
Fasa sebelum bebas kewangan ialah kewangan selamat. Tempoh membina positive cash flow sebenarnya merupakan proses untuk seseorang meningkatkan financial intelligence mereka. Ia bukan soal besar atau kecil pendapatan, tetapi kawalan ke atas kewangan sendiri.
.
Hari ini, tidaklah menghairankan mereka yang berpendapatan besar tetapi kesempitan, malah tiada simpanan. Kawalan kewangan bukan sesuatu yang mudah, tetapi tersangat penting.
.
Mamanfaatkan simpanan emas fizikal adalah salah satu kaedah terbaik melatih diri berdisiplin menyimpan, dan menukarkan pendapatan kepada aset.
.

Antara pilihan bebas kewangan ialah simpanan yang sangat banyak sehingga mencukupi untuk kehidupan hingga akhir hayat.

Bukan emas yang menjadikan seseorang itu kaya, tetapi ilmu. Kaya itu pula bukan lah matlamat tetapi ALAT untuk hidup dengan lebih bahagia dan berbakti kepada lebih ramai orang.

-Saudagar Emas Dari Inderapura-

Daulah Islam Menggunakan Dinar Dan Dirham

Daulah Khilafah hanya menggunakan emas dan perak sebagai matawang. Meyakini hal ini, ramai kawan yang rindu akan kembalinya Daulah Khilafah menyimpan dalam bentuk emas dan perak.

Memanglah pada hari ini, emas dan perak bukanlah matawang. Tetapi wang fiat yang kita miliki hari ini tidak akan lagi digunakan setelah tegaknya daulah.

Menurut Syeikh Abdul Qadim Zallum di dalam kitabnya, Al-Amwal Fi Daulatil Khilafah (1983), dinar dan dirham telah dikenali oleh orang Arab sebelum datangnya Islam, kerana aktiviti perdagangan yang mereka lakukan dengan negara-negara sekitarnya. Ketika pulang dari Syam, mereka membawa dinar emas Romawi (Byzantium) dan dari Iraq mereka membawa dirham perak Parsi (Sassanid). Kadang-kadang mereka membawa pula sedikit dirham Himyar dari Yaman. Jadi saat itu banyak matawang asing masuk ke Hijaz; bagaimanapun yang paling banyak adalah berupa dinar emas Romawi dan dirham perak Parsi.

Namun begitu, orang Arab saat itu tidak menggunakan dinar dan dirham tersebut menurut nilai nominalnya melainkan menurut beratnya. Ini adalah kerana matawang yang ada hanya dianggap sebagai kepingan emas atau perak. Mereka tidak menganggapnya sebagai matawang yang dicetak, mengingat bentuk dan timbangannya yang tidak sama dan kerana kemungkinan terjadinya penyusutan berat akibat peredarannya. Kerana itu, untuk mencegah terjadinya penipuan, mereka lebih suka menggunakan piawaian timbangan khusus yang telah mereka miliki iaitu auqiah, nasy, nuwah, mitsqal, dirham, daniq, qirath dan habbah.

Setelah Islam datang, Rasululllah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam mengakui (men-taqrir) berbagai muamalat yang menggunakan dinar Romawi dan dirham Parsi. Taqrir (pengakuan) dari Rasulullah inilah yang telah memperjelaskan kepada kita bahawa inilah sistem matawang Islam dan sekaligus menjadi hukum syara’ tentang kewajiban penerapannya. Sehubungan dengan dinar dan dirham ini, Rasulullah juga telah mengakui standard timbangan yang wujud pada waktu itu hendaklah diukur dengan menimbang berat dinar dan dirham. Tentang ini Rasulullah bersabda,

“Takaran adalah takaran penduduk Madinah dan timbangan adalah timbangan penduduk Makkah” [HR Abu Daud, an-Nasa’i, al-Baihaqi]

Melihat kepada kelebihan yang ada pada penggunaan emas dan perak sebagai mata wang, hal ini semata-mata sudah cukup untuk menjadikannya sebagai matawang negara. Namun, tuntutan syarak adalah pertimbangan utama untuk dilihat, berbanding pertimbangan kelebihan-kelebihan lain yang bakal diperoleh setelah pelaksanaannya.

Kewajipan penggunaan sistem mata wang dinar dan dirham adalah berdasarkan syariat Islam semata-mata, bukan atas dasar kestabilan nilai, manfaat dan sebagainya, melainkan ia merupakan perintah daripada Allah SWT yang telah memerintahkan kita untuk mengambil emas dan perak sebagai matawang. Inilah satu-satunya alasan dan sebenar-benar sebab kenapa kita perlu kembali kepada dinar dan dirham.

Panduan Ringkas Meneliti Kereta Terpakai

Dalam kondisi ekonomi yang serba menghimpit ini, ramai yang berdikotomi di antara keperluan memiliki kereta, dengan keupayaan menanggung perbelanjaan berkaitan kereta. Pilihan membeli kereta terpakai merupakan pilihan terbaik tetapi ada beberapa perkara yang harus diperhatikan kerana ada risiko tersendiri yang akan menyusahkan hidup kita di kemudian hari. Berikut adalah sedutan dari Azam Mekanik dalam bukunya “Bagaimana memilih Kereta Terpakai”. Anda boleh dapati buku ini dari http://www.bookplanet.com.my/ untuk info penuh:

 1. Cari Tanda Kemalangan: Sebahagian besar kesan kemalangan biasanya dibetulkan semula dengan mengetuk dan mengecat. Ia sangat sukar dikesan sepintas lalu. Kaedah yang terbaik dicadangkan ialah menggunakan magnet. Sekiranya ada bahagian magnet tidak melekat pada badan kenderaan, ia tanda tidak ada besi di bawah cat yang berkilat.
 2. Tanda-tanda banjir: Pastikan tiada kesan bau hapak, kesan air atau lumpur pada kerusi, kesan wap di bawah permaidani atau kesan karat yang ketara pada mana-mana bahagian kenderaan terutama bahagian bawah. Ini kerana, biasanya kenderaan yang terendam dalam banjir, lumpur akan mendap ke bahagian bawah kenderaan. Buka filler cap bahagian minyak enjin untuk melihat sekiranya ada kesan-kesan putih (akibat emulsi yang terbentuk apabila minyak enjib bercampur air), ia bukti jelas kenderaan pernah terkena banjir.
 3. Periksa enjin: Ini merupakan bahagia terpenting yang menentukan “jodoh” anda dengan kenderaan yang akan anda beli:
 • Buka bonet depan, periksa bahagian enjin. Enjin yang bersih menunjukkan kereta dijaga dengan baik, akan tetapi jika terlalu bersih, ia menunjukkan enjin telah dicuci dengan stim sebelum ditunjukkan kepada pembeli.
 • Periksa minyak enjin. Jika ianya kotor, membawa maksud ianya sudah lama tidak ditukar, atau ia enelan minyak enjin pada kadar yang tinggi. Keduanya merupakan perkara yang tidak baik untuk kenderaan.
 • Hidupkan enjin. Semua lampu isyarat amaran patut terpadan dalam masa satu atau dua saat.
 • Perhatikan asap. Asap kebiruan menunjukkan enjin yang using. Asap putih pula menunjukkan gasket atau injap bocor. Asap hitam pula indikasi penggunaan bahan api berlebihan. Ketiganya WAJIB dielakkan.
 • Tekan minyak sedikit. Tidak patut ada bunyi ketukan atau gegaran dari enjin sama ada sewaktu menekan ataupun melepaskan minyak.
 • Jangan lupa periksa bateri.
 • Akhir sekali, pastikan tidak ada kesan minyak pada tanah (atau lantai) di bawah kenderaan.

4. Transmisi: Bagi kenderaan manual,cari tanda kegelinciran klac (clutch slip) . Anda boleh mengesannya dengan menekan minyak pada gear dua atau tiga. Sekiranya rpm enjin naik, tapi kelajuan tak naik, klac mungkin perlu diganti. Bagi kenderaan auto pula, tekan brek, tukar gear dari P ke D, lihat tempoh masa yang diambil untuk gear bertindak. Jika terdapat kelewatan, berkemungkinan besar transmisi sudah usang. Pastikan tidak ada sentakan dalam mana-mana pertukaran gear.

5. Ruang Dalam: Pastikan semua paralatan berfungsi dengan baik termasuk power window, wiper, CD player dan sebagainya. Perhatikan juga kusyen kerana kusyen yang usang menunjukkan kenderaan diguna dengan lasak. Selak alas kaki pada lantai untuk melihat sekiranya ada lubang, kesan air atau karat

6. Stereng: Stereng patut bertindakbalas dengan baik. Jika Ia lari kiri dank e kanan, tayarnya perlu dilaraskan. Sekiranya stereng bergetar, rimnya memerlukan pelarasan.

7. Brek: Sekiranya kereta lari apabila anda membrek, ia mungkin disebabkan silinder roda atau caliper yang tersekat atau bocor. Jika bergetar kuat pula, brek cakera hadapannya mungkin rosak.

8. Suspensi: Cuba lihat dari jarak jauh, sepatutnya kenderaan tidak senget. Cuba tekan sudut kenderaan dan lepaskan, sepatutnya ia kembali ke kedudukan asal selepas satu henjutan. Jika ia terus menghenjut,

 tandanya shock absorbers mungkin perlu diganti.

9. Bahagian Bawah: Seboleh-bolehnya, pergi ke bengkel berhampiran, angkat menggunakan lif pengangkat untuk meninjau bahagian bawa kenderaan. Kita boleh memeriksa keadaan tayar dan bahagian bawah kenderaan dengan kaedah ini.

10. Dokumentasi: Nombor chasis dan enjin pada geran harus sama dengan yang terdapat pada kenderaan. Anda juga boleh meminta buku service untuk melihat sejarah servis dan baik pulih kenderaan.

Kenapa Gaji Permulaan Seorang Graduan Sekarang Dikatakan Kecil?

Gaji permulaan fresh grad pada tahun 1996 adalah RM 1,600. Gaji Permulaan 2017 adalah RM 2,600.

Sebagai rujukan yang adil, harga emas pada tahun 1996 adalah RM 31/gram dan pada 2017 adalah RM 170/gram.

Secara perbandingannya, nilai gaji pada 1996 adalah 51.6 gram emas, manakala gaji pada tahun 2017 hanyalah sebanyak 15.2 gram emas.

Jika gaji pada tahun 1996 dibawa ke hari ini, ia bernilai RM 8,774 (iaitu 51.6 gram x RM 171/gram).

Boleh fahamkan kenapa budak fresh grad sekarang mencungap untuk hidup?

Di sisi lain, kita dapati nilai emas sangat stabil berbanding wang kertas yang mungkin angkanya membesar, tetapi nilainya mengecut.

Memilih untuk menyimpan emas sebagai tabungan jangka panjang merupakan satu pilihan bijak.