8th Habit

The 8th Habit: Find your voice and inspire others to find theirs
Stephen Covey mengutarakan empat jenis paradigm dalam diri seseorang untuk dimanfaatkan bagi mencapai habit yang ke 8 dalam personaliti unik untuk menjadi manusia yang efektif, iaitu dengan memanfaatkan kelebihan fizikal, intelektual, emosi dan spiritual.

1. Membangunkan fizikal dengan disiplin,
2. Membangunkan intelektual dengan visi dan misi,
3. Membangun emosi dengan minat,
4. Membangunkan spiritul dengan conscience (panduan hidup dalam perkara baik atau buruk).

Sebaik sahaja kita meninggalkan sekolah atau kampus, sijil penilaian” kita dalam membina kehidupan ialah kedudukan kewangan, bukan lagi markah ujian (Robert Kiyosaki).