Demokrasi Bukan Sekadar Memilih Pemimpin

Kuasa penjajah tidak akan memerdekakan negeri umat Islam sehingga kaum muslimin menyambung sistem yang mereka tinggalkan. Mereka memahami, demokrasi dalam bentuknya yang hakiki tidak akan diterima kaum muslimin kerana menjadikan halal dan haram itu di atas kehendak manusia, manakala sistem hidup dibuat sesuai dengan kehendak manusia.

Maka, pemahaman yang wajar ialah dengan memahami demokrasi sebatas kaedah melantik pemimpin. Maka muncullah apa yang disebut “demokrasi Islam”.

Pemerintah dalam negara demokrasi mewakili suara rakyat, mengurus menurut kehendak rakyat (secara teori), manakala pemerintah dalam daulah Khilafah, mengurus rakyat menurut kehendak syarak.

Dalam demokrasi, pemerintah kena selalu ambil hati rakyat malah membeli sokongan rakyat.

Dalam khilafah, pemerintah menjalankan aturan Islam tanpa perlu membeli sokongan rakyat. Sebaliknya rakyat wajib patuh sebab ia aturan dari Sang Maha Pencipta, bukan aturan rekaan khalifah atau kroni.

Adapun mereka (Yahudi dan Nasara) tidak menyembah (sujud) kepara orang-orang alim dan rahib-rahib mereka, akan tetapi jika orang-orang alim dan rahib-rahib itu menghalalkan sesuatu untuk mereka, maka mereka pun menghalalkannya dan jika orang-orang alim dan para rahib itu mengharamkan sesuatu atas mereka maka mereka pun mengharamkannya, inilah yang dikatakan menjadikannya Tuhan”[HR at-Tirmidz

Adaptasi dari kitab:
Ajhizah ad-Daulah al-Khilafah fi al-Hukm wa al-Idarah (Struktur Negara Khilafah dari sudut Pemerintahan dan Administrasi), karangan Syiekh Atha Khalil Bin Ahmad Abdul Qadir Al-Khatib Abu Ar Rasytah.